Nasjonalparkstyret oppgaver

Turgåere passerer et verneskilt som markerer at man nå er inne i nasjonalparken.
Turgåere passerer et verneskilt som markerer at man nå er inne i nasjonalparken. Foto Benjamin Fredriksen.
Statens Naturoppsyn på befaring i Kvalvika
Statens Naturoppsyn på befaring i Kvalvika. Foto: Ole-Jakob Kvalshaug

Statens naturoppsyn

Kontakt oss

Besøksadresse

Besøkssenter Lofotodden nasjonalpark, Kirkeveien 52, 8390 Reine

Nasjonalparkforvalter

Ole-Jakob Kvalshaug, oljkv@statsforvalteren.no, telefon: 952 69 263

Statens naturoppsyn

Brit Grønmyr, Brit.Gronmyr@miljodir.no