National Park Board tasks.

Turgåere passerer et verneskilt som markerer at man nå er inne i nasjonalparken.
Turgåere passerer vernegrensen til Lofotodden nasjonalpark. Foto Benjamin Fredriksen.
Statens Naturoppsyn på befaring i Kvalvika
Statens Naturoppsyn på befaring i Kvalvika. Foto: Ole-Jakob Kvalshaug

Norwegian Nature Inspectorate

Kontakt oss

Contact Us

Visiting address

Visitor Center Lofotodden National Park, Kirkeveien 52, 8390 Reine

National Park Manager

Ole-Jakob Kvalshaug, oljkv@statsforvalteren.no, telephone: 952 69 263

Norwegian Nature Inspectorate

Brit Grønmyr, Brit.Gronmyr@miljodir.no